ประกาศราคากลาง

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง : 5  เมษายน  2567
ราคากลาง : 2,500,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง