ประกาศราคากลาง

จ้างเปลี่ยนตู้แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) จำนวน 3 ตู้

วันที่กำหนดราคากลาง : 3  เมษายน  2567
ราคากลาง : 4,867,644.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง