ประกาศราคากลาง

ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 7 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 2  เมษายน  2567
ราคากลาง : 1,318,100.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง