ประกาศราคากลาง

ซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง : 1  เมษายน  2567
ราคากลาง : 6,160,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง