ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

"บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ระบบลงนาม เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายนชื่อ       นามสกุล   

หน่วยงาน (ถ้ามี)  
     
     


ตรวจสอบข้อมูลชื่อหน่วยงาน/องค์กร
ข้าพระพุทธเจ้า    นางนฤพร    สิริธุวานนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  26/9/2564 18:57:32
ข้าพระพุทธเจ้า    เมธาวี    ไตรรัตนธาดา    26/9/2564 15:19:15
ข้าพระพุทธเจ้า    เมธาวี    ไตรรัตนธาดา    26/9/2564 15:13:59
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสมชมย    สมบูรณ์  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 12:54:26
ข้าพระพุทธเจ้า    นางโสภา    สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 12:53:22
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาววิลาวัลย์    อุ่นนันกาศ  โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  26/9/2564 12:50:28
ข้าพระพุทธเจ้า    เด็กชายภาคภูมิ    สมบูรณ์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย  26/9/2564 12:14:31
ข้าพระพุทธเจ้า    นางพรทิพย์    เติมวิเศษ  สถาบันการแพทย์แผนไทย  26/9/2564 11:48:07
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสุดใจ    ปกาสิทธิ์    26/9/2564 11:37:41
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสุดใจ    ปกาสิทธิ์    26/9/2564 11:37:21
ข้าพระพุทธเจ้า    นายมนตรี     บุญเครือ    26/9/2564 11:36:20
ข้าพระพุทธเจ้า    นิตยา    ปกาสิทธิ์    26/9/2564 11:35:02
ข้าพระพุทธเจ้า    นิตยา    ปกาสิทธิ์    26/9/2564 11:33:18
ข้าพระพุทธเจ้า    นางโสภา    สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.เมือง จ.เชียงราย  26/9/2564 11:33:08
ข้าพระพุทธเจ้า    เด็กชายภาคภูมิ    สมบูรณ์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย  26/9/2564 11:31:56
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาววิลาวัลย์    อุ่นนันกาศ  โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  26/9/2564 11:25:41
ข้าพระพุทธเจ้า    นานสมชาย    สมบูรณ์  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 11:22:55
ข้าพระพุทธเจ้า    พัฒนพงษ์    ห่วงอาวรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  26/9/2564 11:18:31
ข้าพระพุทธเจ้า    นางโสภา    สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง  26/9/2564 11:16:51
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาวอรทัย    ศิริลักษณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 11:07:16
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสุพัตรา    ประโลหิต  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 11:05:55
ข้าพระพุทธเจ้า    เด็กชายภาคภูมิ    สมบูรณ์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย  26/9/2564 11:04:04
ข้าพระพุทธเจ้า    นางโสภา    สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 11:02:43
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาววิลาวัลย์    อุ่นนันกาศ  โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  26/9/2564 11:01:24
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสมชาย    สมบูรณ์  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 11:00:04
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสมชาย    สมบูรณ์  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 10:59:55
ข้าพระพุทธเจ้า    นางโสภา    สมบูรณ์  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  26/9/2564 10:58:46
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาวรัตนา    สมใจหมาย  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217  26/9/2564 9:11:01
ข้าพระพุทธเจ้า    นายรุ่งโรจน์    มั่นเจริญ  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  26/9/2564 8:00:18
ข้าพระพุทธเจ้า    นางเบญจรงค์ บุญอิ่ม      อสจร.  26/9/2564 7:55:00
ข้าพระพุทธเจ้า    จรรยา     จันทร์ต้วน  จิตอาสารพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก  26/9/2564 7:46:36
ข้าพระพุทธเจ้า    จรรยา     จันทร์ต้วน  จิตอาสารพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก  26/9/2564 7:46:23
ข้าพระพุทธเจ้า    จรรยา จันทร์ต้วน      จิตอาสารพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก  26/9/2564 7:44:23
ข้าพระพุทธเจ้า    ศศิกานต์    วณิชชากร    26/9/2564 7:32:14
ข้าพระพุทธเจ้า    นายสุขสันต์    กนกศิลป์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  26/9/2564 7:31:21
ข้าพระพุทธเจ้า    นส.พัดซิรินทิพ    เกียรติพงศ์ไพศาล    26/9/2564 6:53:29
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาวนิภาวรรณ    วัณวงษ์    26/9/2564 6:36:01
ข้าพระพุทธเจ้า    นางนภาภรณ์    นววิวรรธน์  โรงเรียนวัดตันติการาม​ มิตรภาพที่​ ๑๐๙  26/9/2564 6:16:34
ข้าพระพุทธเจ้า    นายวศณพชรธรณ    ยินสกุลชัย  ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิโรจน์ฟาร์ม  25/9/2564 23:53:23
ข้าพระพุทธเจ้า    นางมัฏฐนีย์    สมใจหมาย  สพป.สฎ.เขต3  25/9/2564 22:51:54
ข้าพระพุทธเจ้า    จงชัย และ ฉิ้วนี้    วัฒนะวิรุณ    25/9/2564 22:49:04
ข้าพระพุทธเจ้า    เสถียร    วัฒนะวิรุณ  บริษัท ธรรมวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  25/9/2564 22:48:00
ข้าพระพุทธเจ้า    เพ็ญพักตร์    แก้วดี  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  25/9/2564 22:13:56
ข้าพระพุทธเจ้า    นางสาวศศิมล    สืบสงัด    25/9/2564 21:24:57
ข้าพระพุทธเจ้า    วรรณา     กิ่งโพยม    25/9/2564 21:21:45
ข้าพระพุทธเจ้า    วรรณา     กิ่งโพยม    25/9/2564 21:21:44
ข้าพระพุทธเจ้า    นาง ชญาษร    อนันต์    25/9/2564 20:57:54
ข้าพระพุทธเจ้า    สม​รักษ์​    ชัย​สิงห์​กา​นา​นนท์​  สำนักวิชา​ศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยวลัย​ลักษณ์​  25/9/2564 20:50:44
ข้าพระพุทธเจ้า    Rainbow     Kpt    25/9/2564 20:41:25
ข้าพระพุทธเจ้า    ธิดาวรรณ     กฤตยคุณธรรม    25/9/2564 20:13:25
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]