ศิริราชจัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรศิริราช รวมทั้งประชาชนร่วมในพิธี  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
       สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายธรรม เวลา 12.00 - 13.15 น. และ เวลา 16.00 - 17.15 น. (ทุกช่วงการบรรยายธรรมจะมีการเจริญจิตตภาวนา 10 นาที) ทั้งนี้ภายในงานมีหนังสือธรรมะมอบให้เป็นธรรมทานและร่วมทำบุญได้บริเวณงานด้วย