“งาน SIRA RUN” วิ่งกับหมอ... ศิริราช - รามาธิบดี ผสานกำลังเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน

    วันที่16 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 11.00 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล และ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว “งานวิ่ง SIRA RUN” เพื่อตอกย้ำการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมี ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ. นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ผู้บริหารคณะฯ ทั้ง 2 สถาบัน Influencer สายสุขภาพ ได้แก่ คุณป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งมาราธอน เจ้าของเพจ 42.195K_Club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน และคุณหมอมิยู-ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี ให้เกียรติร่วมงาน นอกจากนี้ คุณธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย ได้มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 135 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ เพราะเป็นด่านแรกในการลดอัตราการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จึงนำมาสู่กิจกรรมเดิน-วิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นประเพณีของศิริราชที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะเป็นการผนึกกำลังของคณะแพทย์ 2 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในการร่วมมือจัดงานวิ่ง SIRA RUN เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังขยายการรับรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลร่างกายให้เข้มแข็งและมีชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถกลับมาดำเนินชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง
        ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน แต่บริบทในการรักษาสุขภาพอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือกันของ 2 สถาบันทางการแพทย์ ในงานวิ่ง SIRA RUN ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 สถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรของในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมวิ่งด้วยกัน บนเส้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งในระยะมินิมาราธอนและซุปเปอร์ฟันรัน 
        ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมสำหรับการจัดงานวิ่งในครั้งถัดไปว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล มีความยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานต่อจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยจะเริ่มต้น Start จากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปยังโรงพยาบาลศิริราช แต่ยังคงความสนุกและสร้างความประทับใจ ให้จารึกเป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งอย่างแน่นอน
        ผศ. นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงรายละเอียดของงานว่า งานวิ่ง SIRA RUN จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 โดยเริ่มปล่อยตัวเวลา 05.00 และ 05.30 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช ตามเส้นทางการวิ่ง 2 เส้นทาง ดังนี้
        •    วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช 
ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวซ้าย วิ่งไปตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก จนถึงจุดกลับตัว บริเวณโลตัสปิ่นเกล้า จากนั้นวิ่งตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก จนข้ามสะพานพระราม 8 วิ่งลงสะพานพระราม 8 จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก วิ่งไปตามถนนราชดำเนินนอก จนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนศรีอยุธยา ข้ามทางรถฟไปจนถึงสี่แยกศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 6 เข้าเส้นชัยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และคืนพื้นผิวการจราจรภายในเวลาประมาณ 07.00 น. 
        •    วิ่งซุปเปอร์ฟันรัน ระยะทาง 7.5 กม. เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.30 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช 
ปิยมหาราชการุณย์ วิ่งสวนทางจราจรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) วิ่งขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) เลี้ยวขวาตามทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก จนข้ามสะพานพระราม 8 วิ่งลงสะพานพระราม 8 จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก วิ่งไปตามถนนราชดำเนินนอก จนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนศรีอยุธยา ข้ามทางรถไฟไปจนถึงสี่แยกศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 6 เข้าเส้นชัยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และคืนพื้นผิวการจราจรภายในเวลา 07.00 น. 
        รางวัลและของที่ระลึกงานวิ่ง SIRA RUN
        •    ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 ทั้งชายและหญิง ในประเภทมินิมาราธอนจะได้รับถ้วยรางวัล Overall Trophy ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
        •    ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกตามระยะทางท่านละ 1 ตัว โดยมีการออกแบบลวดลายอย่างสวยงาม พร้อมรับเหรียญที่ระลึกที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2 แบบ 2 สไตล์ทุกระยะทาง นอกจากนี้ ผู้สมัครประเภท VIP จะได้รับเสื้อคอปก VIP และของที่ระลึกเพิ่มเติมหลังเข้าเส้นชัย
        ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.runlah.com ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบจำนวน โดยอัตราค่าสมัครประเภทวิ่งมินิมาราธอน 650 บาท รับจำนวน 2,000 คน ประเภทวิ่งซุปเปอร์ฟันรันค่าสมัคร 650 บาท รับจำนวน 500 คน และประเภท VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท รับจำนวน 500 คน นอกจากผู้เข้าร่วมงานวิ่ง SIRA RUN จะได้สุขภาพที่ดียังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ และค่าพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วย ในการรักษาให้พวกเขากลับมามีสุขภาพแข็งแรง    
        สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : SIRA RUN  และหากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สามารถสอบถามทีมงาน SIRA RUN ได้ที่เบอร์ 02 419 9980, 02 419 8802, 02 419 9983 หรือ 02 419 8967