งานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วันนี้ (29 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน บุคลากรศิริราช และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 
        งานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และสมทบกองทุนจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร” โดยมี เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูโฆสิตธรรมากร ร่วมจัดพระสงฆ์องค์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา ประกอบด้วย วันที่ 29 พ.ย. 66 ( 09.00 – 11.30 น.) เทศน์คาถาพัน โดย พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดประยุรวงศาวาส  (12.30 – 14.00 น.) กัณฑ์ทศพร โดย พระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศาวาส (14.00 – 15.30 น. ) กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ วันที่ 30 พ.ย. 66 (09.00 – 10.30 น.) กัณฑ์วนประเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.วัดราชสิทธาราม (10.30 – 12.00 น.) กัณฑ์ชูชก โดย ดร.พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (12.00 – 13.30 น.) กัณฑ์จุลพน โดย พระมหาสุทธิชัย สุนฺทรวาที วัดโสธรวราราม (13.30 – 15.00 น.)กัณฑ์มหาพน โดย พระมหาโสภณ สุธีโร วัดเวฬุวนาราม (15.00 – 16.30 น.) กัณฑ์กุมาร โดย พระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี เเละวันที่ 1 ธ.ค. 66 (09.00 – 10.30 น.) กัณฑ์มัทรี โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา (10.30 – 12.00 น.) กัณฑ์สักกบรรพ โดย ดร.พระโกเมศ ฐิตเมโธ วัดประยุรวงศาวาส (12.00 – 13.30 น.) กัณฑ์มหาราช โดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม (13.30 – 15.00 น.) กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปลัดวิทยา วิสุทฺธาจาโร วัดเทพากร (15.00 – 16.30 น.) กัณฑ์นครกัณฑ์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดทองนพคุณ
        ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเพื่อสมทบกองทุนจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร” ได้ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ผ่านทางลิงก์นี้https://forms.gle/MtrvPihx5zUWom2H6