คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เเละ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมด้วย รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.นพ.ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฎิบัติการด้านการแพทย์  เเละศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งรศ. ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมในพิธีลงนาม