เเพทย์ศิริราชร่วมปลูกต้นหางนกยูงสีทอง ในโครงการ “หมอกระดูก ปลูกชีวิต”

        วันนี้ (10 พ.ย. 66) เวลา 11.00 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมปลูกต้นหางนกยูงสีทอง ในโครงการ “หมอกระดูก ปลูกชีวิต” โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด อาจารย์เพทย์ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ร่วมปลูกต้นหางนกยูงสีทอง ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช