รพ.ศิริราช - รพ.เลิดสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

       วันนี้ (9 พ.ย. 66) เวลา 11.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมลงนาม ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ นพ.ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ หัวหน้าสถาบันออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช