ศิริราชจัดกิจกรรม “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ

        วันนี้ (7 พ.ย. 66) เวลา 10.15 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี จากนั้นเป็นการเสวนาพิเศษ “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” โดย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รวมทั้งผู้รับบริการของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร โดยมี รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
        กิจกรรม “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” จัดขึ้นโดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และประชาชาชนทั่วไป นอกจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวรวมถึงการผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างนักกายอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองความต้องการในอนาคต 
        สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับเสวนาให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ วันที่ 6 พ.ย. 66 เรื่อง กายอุปกรณ์ศิริราช เชื่อมใจ ใกล้ตัวเรา, เรื่อง กระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น รู้ไว แก้ไขได้, เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง Stroke ในผู้ใหญ่ กับ กายอุปกรณ์  เรื่อง รองเท้าคู่ใจ คนไข้เบาหวาน และวันที่ 8 พ.ย. 66 กิจกรรมขาเทียม This able! เชื่อมใจ ให้เกินร้อย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติไทย และร่วมลุ้นร่วมเชียร์น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายนำเสนอแนวคิดผลงานการประกวดภาพวาด หัวข้อ “This Ability City” นอกจากนั้น พบกับบูธกิจกรรม อาทิ ทดทองใช้แขนเทียม บริการตรวจรูปเท้าด้วย