ศิริราชจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ภายใต้แนวคิด "ศิริราชกับคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทย"

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.00-18.00 น. คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล  โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) และรับชมได้พร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) และทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions ช่อง 784) ตลอดจนถ่ายทอดสดผ่านทาง Page Facebook sirirajpr, TV5HD Online, TNN2 True Vision784 และช่องทาง Youtube TNN2 True Vision784 รวมถึงรับชมออนไลน์ผ่านทาง TrueID Application TNN2 True Vision784 และ TrueID TV Box TNN2 True Vision784 
        ปีนี้ รายการพิเศษเนื่องใน "วันมหิดล" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ประเด็น “คุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทย” ตลอดจนพระราชทานคำแนะนำการดูแลใจและกายไปยังพสกนิกรที่ในครอบครัวมีผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในรายการพิเศษ ฯ ภายใต้แนวคิด "ศิริราชกับคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทย" โดยมีสาระความรู้สุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ การเข้าถึงกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่เหมาะสม และรู้จักโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ผ่านรายการเจาะใจ ตอนพิเศษ ประเด็น “ศิริราชกับกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ และผู้มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว” ร่วมสัมภาษณ์ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และ VTR สุด Exclusive ส่งต่อเรื่องราวดีๆ พลิกชีวิตจากผู้ที่มีความบกพร่อง เปลี่ยนสู่ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ พร้อมส่งต่อรอยยิ้มอันแสนสุขที่มาจากหัวใจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พาเปิดบ้านเยี่ยมชมภารกิจการผลิตนักกายอุปกรณ์และนวัตกรรรมที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  และได้รับเกียรติจากคุณสัญญา คุณากร (ดู๋) พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข (ทิพย์) คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์) คุณอรชพร ชลาดล (มิ้นท์) และ นศพ.อิทธิพัฒน์ อารยะการกุล (พีท) ร่วมเป็นพิธีกร
        นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาตอบสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข 02 270 2555 แก่ผู้ชมทางบ้านในรายการ อีกทั้งยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วม “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส  โดยบริจาคผ่านรายการทที่หมายเลข 02 270 2222 ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราชด้วย