ศิริราชจัดกิจกรรม "วันมหิดล" 24 กันยายน เนื่องในวันมหิดล

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันมหิดล  24  กันยายน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

    

   

กิจกรรมวันมหิดล เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผู้บริหารคณะ ฯ เป็นผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ทั้งสิ้น 250 หน่วยงาน

คลิกดูประมวลภาพวางพวงมาลา ฯ

ต่อมาเวลา 09.00 น. งานปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting ได้แก่ • เรื่อง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  • เรื่อง การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH โดย ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ • เรื่อง ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย โดย ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถือโอกาสวันมหิดลปีนี้ เปิดตัวหนังสือ “หมอเจ้าฟ้า” 

คลิกอ่านสรุปปาฐกถา

 

 

เเละเวลา 10.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี นำผู้บริหาร ผู้แทนกรรมการประจำคณะ ฯ ประกอบพิธีฯ  ณ วิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร