รพ.ศิริราช พร้อมให้บริการ ICU “ศิริราชรวมใจ” 20 เตียง รับผู้ป่วยโควิดหนักสีแดงแล้ว เมื่อ 30 ส.ค. 64

        รพ.ศิริราช เปิด ICU สนาม 20 เตียง รับผู้ป่วยโควิดอาการหนัก ให้ได้รับการรักษามากขึ้น พร้อมให้บริการแล้ว 

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ส่งผลให้หอผู้ป่วยวิกฤตโควิด 19 ที่รองรับผู้ป่วยหนักเต็มทุกเตียง เป็นเหตุให้ รพ.ศิริราช ต้องขยายพื้นที่จัดตั้ง ICU สนามขึ้นรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มอีกจำนวน 20 เตียง อย่างเร่งด่วน  ณ บริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาใกล้กับท่าเรือรถไฟ  

        ขณะนี้ ICU สนาม  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้ชื่อ “ICU ศิริราชรวมใจ” ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจจากประชาชน  ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและจัดสร้างอาคารแบบโมดูลาร์  โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ในเครือทั้ง 3 โรงพยาบาล  คือ รพ.ศิริราช  รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และพยาบาลเข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนักครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มโรคที่ติดเชื้อโควิด พร้อมเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564   

        รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวว่า ICU  ศิริราช ได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท  ประกอบด้วย 2 อาคาร 20 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยหนักโควิดที่มีโรคประจำตัวซับซ้อน หรือมีภาวะเร่งด่วนวิกฤต ซึ่งจำเป็นต้องรักษาในห้องความดันลบ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่สิ่งแวดล้อม ลักษณะเป็นหอผู้ป่วยรวม ครบครันด้วยเครื่องมือแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล มีระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ อาคารสนับสนุนเพื่อเป็นที่ทำงานและที่พักบุคลากร ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น ระบบปรับอากาศ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป 8 ตู้ ห้องเครื่องแก๊สทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น

         ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี มีความยินดีอย่างยิ่ง  ที่มีส่วนในการออกแบบและจัดสร้างอาคารไอซียูสนามศิริราชรวมใจแบบโมดูลาร์ เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างอาคาร สามารถติดตั้งและประกอบได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่จำกัด ส่งมอบให้กับ รพ.ศิริราชใช้งานได้ทันตามกำหนดเวลา ในภาวะที่การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เพื่อที่ รพ.ศิริราชจะได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

        และในวันนี้ (2 ก.ย. 64) เวลา 08.30 น. ศ. พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชม ICU ศิริราชรวมใจ โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  กรรมการผู้จัดการใหญ่  เอสซีจี  และนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ให้การต้อนรับ

        ศ. พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า  “ตนขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความเสียสละ ทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ รพ.ศิริราช ที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ICU ที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเร็ววัน ท้ายนี้ขอขอบคุณเอสซีจีที่สนับสนุนการสร้างอาคารไอซียูแบบโมดูลาร์สำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วและพร้อมใช้งานได้ทันตามกำหนด”

        ทั้งนี้ อาคาร ICU ศิริราชรวมใจแห่งนี้  สำเร็จได้ด้วยพลังน้ำใจที่คนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก  ซึ่ง รพ.ศิริราชขอขอบคุณในน้ำใจทุกท่านเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  แม้  ICU ศิริราชรวมใจ จะเริ่มเปิดให้บริการแล้ว หากแต่การรักษายังมีอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมและให้เพียงพอสำหรับการรักษาตลอดเวลา จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ กองทุน “ศิริราช  สู้ภัยโควิด” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-3-50034-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 2419 7646-8 ในวันเวลาราชการ 

“เงินทุกบาท  คือ  พลังชีวิตช่วยผู้ป่วยโควิดให้พ้นภัย”