ธนาคารเลือด ‘ศิริราช’ ต้องการเลือดสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้สุขภาพดีระดมบริจาค

          รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรง ประชาชนเดินทางออกจากบ้านน้อยลง และส่วนหนึ่งทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับการตั้งจุดบริจาคเลือดของโรงพยาบาลทำได้ยากลำบากขึ้น และจำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง ขณะที่โรงพยาบาลศิริราชยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา ส่งผลให้ขณะนี้เลือดสำรองในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลขาดแคลนอย่างหนักทุกหมู่เลือด โดยเฉพาะหมู่เลือด O (โอ) ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

          สำหรับสถานการณ์ทั่วประเทศนั้น มีการขาดแคลนเลือดมาตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวงกว้าง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้พยายามประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ช่วยกันบริจาคโลหิตมาโดยตลอด

          “เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิริราชขาดแคลนเลือดสำรองอยู่ในขั้นวิกฤติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ปริมาณเลือดสำรองมีเป็นสัปดาห์ แต่ตอนนี้ความต้องการเลือดมีมาก จึงไม่เพียงพอ โดยมีผู้มาบริจาคเลือดน้อย วันละประมาณ 40-50 ยูนิต และวันเสาร์อาทิตย์ มีจำนวน 80-100 ยูนิต  ขณะที่มีคนไข้หนัก คนไข้โรคเลือดที่ต้องให้เลือดทุกสองสัปดาห์ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ต้องให้เลือดหรือเกล็ดเลือด คนไข้ผ่าตัดใหญ่ รวมทั้งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องการเลือดวันละ 100 -160 ยูนิต ทำให้เลือดสำรองขาดแคลนอย่างหนัก จึงต้องขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด”

          ดังนั้น โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยงจากโควิด 19 มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน ด้วยการบริจาคและส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงโควิด 

          โดย รศ.พญ.ปาริชาติ ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดว่า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 60 ปี  มีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่มีโรคประจำตัว ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยนอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนบริจาคเลือดสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเข็มที่ 1 หรือว่าเข็มที่ 2 แล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว 1 สัปดาห์ กรณีเป็นผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนต้องรักษาอาการให้หายดีก่อนและควรเว้นไว้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ตามความรุนแรงของอาการ ส่วนผู้ที่เคยป่วยโควิด สามารถบริจาคเลือด หลังได้รับการรักษาจนหายขาดและหยุดยาทุกชนิด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และผู้ที่ถูกกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ นับจากวันที่พ้นระยะกักตัว อย่างน้อย 14 วัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดคือ การตอบคำถามคัดกรองสุขภาพตนเองด้วยความเป็นจริง

          “นอกจากท่านจะมาบริจาคเลือดด้วยตนเองแล้ว ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชได้อำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับผู้บริจาคเลือดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่าน 

          สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อนัดหมายเรียบร้อย สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ท่านทำการนัดหมายไว้ โดยไม่ต้องทำการกรอกเอกสารเพื่อประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกครั้ง  ซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช มีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน วัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่ มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดทุกจุดบริการ รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการมาบริจาคเลือด”

          หากท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ขอเชิญชวนให้ท่านมาบริจาคเลือด เพื่อช่วยผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเลือด โรคที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด โรคมะเร็ง ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ โรคที่มีภาวะเลือดออก รวมทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะ และเซลล์ต้นกำเนิด ผู้ป่วยเหล่านี้รอคอยความช่วยเหลือจากท่าน

          ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเลือด สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ทั้งระบบ andriod และ ios หรือสแกน Scan QRCode เพื่อเข้าหน้า web ลงทะเบียน ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถประสานงาน แจ้งความจำนงให้ทางธนาคารเลือดจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ 

          ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ศูนย์รับบริจาคเลือด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด : เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2414 0100, 0 2414 0102, เฟซบุ๊กศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช https://www.facebook.com/Sirirajbloodbank/