รพ.ศิริราชแจ้งวันฉีดวัคซีนโควิด 19

          ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงจองคิวฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ระบุวันนัดฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชขอแจ้งผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีน สามารถมารับการฉีดวัคซีนโควิดของบริษัท AstraZeneca ได้ ระหว่างเวลา  08.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช ตามลำดับคิวที่ท่านได้รับดังนี้

          คิวที่1-1000           ฉีดวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
          คิวที่ 1001-2000    ฉีดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
          คิวที่ 2001-3000    ฉีดวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
          คิวที่ 3001-4000    ฉีดวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
          คิวที่ 4001-5000    ฉีดวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

          สำหรับท่านที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่อื่นแล้ว โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการท่านถัดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564