ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น จากนัดหมายเดิม 16 สัปดาห์ เลื่อนมาเป็น 12 สัปดาห์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดเชื้อเเห่งชาติ สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 - 18 มิถุนายน 2564


สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวันนที่นัดหมายเดิม 
หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.si.mahidol.ac.th