ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลิปเสียงคณบดีศิริราชแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กินยาฆ่าเชื้อ และน้ำขิงแก่ รักษาโควิด-19 หายได้ใน 3 วัน

          ตามที่มีการแชร์คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงคณบดีศิริราชแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กินยาฆ่าเชื้อ และน้ำขิงแก่ รักษาโควิด-19 หายได้ใน 3 วัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

          กรณีการส่งต่อคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคำแนะนำจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความยาว 1 นาที 47 วินาที แนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กินยาฆ่าเชื้อ และน้ำขิงแก่ จะสามารถรักษาโควิด-19 หายได้ใน 3 วัน ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เป็นการแอบอ้างโดยผู้ไม่หวังดี เสียงของบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และไม่เคยมีการแนะนำวิธีการป้องกัน หรือการฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีดังกล่าว หากมีการแนะนำหรือข้อพึงระวังเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะทำการแถลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นวิดีโอที่จะปรากฏทั้งใบหน้าและเสียง โดยไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงเพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

          ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/

          บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เสียงของบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หากมีการแนะนำหรือข้อพึงระวังเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะทำการแถลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นวิดีโอที่จะปรากฎทั้งใบหน้าและเสียง โดยไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงเพียงอย่างเดียว

อ้างอิง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย https://www.antifakenewscenter.com/

#siriraj #ศิริราช #ข่าวปลอมศิริราช #SirirajFakeNews #FakeNews