ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็น CEO แห่งปี 2563

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็น CEO แห่งปี 2563  ในฐานะผู้มีผลงานสำคัญผู้มีบทบาทการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศมาโดยตลอด และมีส่วนในการฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 "นายแพทย์ผู้สืบสานพระราชปณิธาน" จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ