ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลในการจัดแข่งขันงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับนานาชาติ (IMRC 2020)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลในการจัดแข่งขันงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับนานาชาติ (International Medical Students' Research Conference : IMRC 2020) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563
 
        ทั้งนี้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับนานาชาติ (International Medical Students' Research Conference : IMRC 2020) ดังนี้ 
 
         นศพ.ปัญชิกา โกสียะกุล ชั้นปีที่ 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศในสายsystematic review and metaanalysis 
 
         นศพ.ทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้นปีที่  6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน poster presentation