ศิริราชให้ความรู้แก่บุคลากร ในหัวข้อ “รู้ทัน รับมือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

        วันนี้ (5 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาให้ความรู้แก่บุคลากรศิริราช ในหัวข้อ “รู้ทัน รับมือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัย ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช