ศิริราชจัดกิจกรรมโครงการ “Healthy Staff คณะแพทย์ไร้พุง 2562”

        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “Healthy Staff คณะแพทย์ไร้พุง 2562” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยมี รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร และประชาชน ร่วมเปิดงาน

        กิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย 

- การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จในปีที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพตามแบบฉบับวป.สัญจร 2561 จำนวน 53 คน

- การแนะนำโครงการ Healthy Staff คณะแพทย์ไร้พุง 2562 

- การเสวนา “ทำอย่างไร ถึงเปลี่ยนไป” โดยบุคลากรที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด 

- สาธิตการออกกำลังกาย และการสาธิตอาหารสุขภาพ “ผัดไทเส้นแก้วกุ้ง”

        ทั้งนี้ โครงการ Healthy Staff คณะแพทย์ไร้พุง 2562 เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกิน มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพ นำไปสู่การลดน้ำหนักของตนเอง การดำเนินการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ร่วมด้วยฝ่ายโภชนาการ และงานสร้างเสริมสุขภาพ