ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

        วันนี้ (13 พ.ค. 2562) เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา เเละถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป โดยมี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล บุคลากร เเละประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
        งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งของชาวโลก ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากล ระหว่างวันที่ 13- 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี (12.15 – 13.30 น.) การบรรยายธรรมและถวายสังฆทาน (16.30-18.00 น.) และการจัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพุทธสังเวชนียสถาน 3 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และพุทธคุณ 9ด้วย