ศิริราชเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562

        วันนี้  (8 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น.  ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ร่วมด้วย ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล  นางสาวประชิด ศราธพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ และนางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช  บุคลากร ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  รพ.ศิริราช