๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช

        วันนี้ (9 เม.ย.62) เวลา 11.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานการแถลงข่าว“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงชุด “ทศเภรี ๑๓๑ ปี ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์” จากกรมศิลปากร และการแสดงกลองชัยจากคุณตั๊ก-นภัสกร มิตรเอม และคณะ  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช

        ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน  ในวันที่ 26 เมษายน ศกนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดงาน “๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช  พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช  อีกทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ตลอดเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้จิตอันเป็นกุศลมาร่วมบุญเทศน์มหาชาตินั้น ปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช  

        การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร  นับเป็นมหามงคลสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และเจ้าภาพที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ 

        ตลอดระยะเวลา 131 ปี  โรงพยาบาลศิริราชได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วย มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัย มาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงพยาบาลศิริราชได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ มีผู้ป่วยมารับบริการจากทั่วทุกสารทิศปีละกว่า 3 ล้านคน ไม่เพียงแต่การให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร  ยังเป็นองค์กรที่ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยประชาชนในวงกว้างผ่านภาคีเครือข่าย องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากการเป็นผู้ “ให้”สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ในการเพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโดยเท่าเทียมกันตามมาตรฐานสากลแล้วยังคำนึงถึงอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับประชาชนผู้รับบริการ ที่เห็นชัดขณะนี้ คือ การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคประชาชน  ภายใต้หัวข้อหลัก “Siriraj Smart Hospital” รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  กล่าวถึงกิจกรรมภาคประชาชนฯ ในส่วนนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการเข้าถึง Mobile Application ของศิริราชที่มีชื่อว่า “Siriraj Connect”  ซึ่ง Application ดังกล่าว จะทำให้ท่านสะดวกในการมารับบริการทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และยังสามารถติดตามทุกข่าวสารของศิริราชได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้ที่มารับบริการกับโรงพยาบาลศิริราช

        โดยเมื่อเข้าสู่ระบบ จะสามารถรู้คิว รู้สิทธิ รู้นัดหมาย เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ 

        - ตรวจสอบวัน เวลานัดหมาย,  รู้คิว (ห้องยา, หน่วยตรวจอายุรศาสตร์, ห้องเจาะเลือด 108 และ คลินิกพิเศษ), สิทธิการรักษา (ณ วันที่มารับบริการ) 

        - สะดวกรวดเร็ว ส่งเอกสารรับรองสิทธิ (ระยะแรก : เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ)                 

        - ปฏิทินข้อมูลนัดหมายทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

        -  ข้อมูลทั่วไป เช่น ตารางแพทย์ออกตรวจ, ขั้นตอนการใช้สิทธิการรักษา, รู้เรื่องยา 

        - แผนที่ในอาคาร เช่น จุดตรวจ, ห้องยา, ห้องน้ำ, ATM และ แผนที่นอกอาคาร จะแสดงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละตึก พร้อมบอกเส้นทางการเดินรอบ รพ.ศิริราช

        - ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ฯลฯ

        ดาวน์โหลด ผ่านApp Store คลิก >> https://itunes.apple.com/th/app/siriraj-connect/id1443999586?mt=8

        ดาวน์โหลด ผ่าน Google Play คลิก>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siriraj.sirirajconnect&hl=en_US

        เป็นเพื่อนกับLine คลิก>> https://line.me/R/ti/p/@sirirajconnect

        ก่อนที่จะลงทะเบียนใช้บริการ Siriraj Connect ผู้รับบริการ รพ.ศิริราช (ที่มีรหัสผู้ป่วยแล้ว) จะต้องทำการอัพเดตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์กับงานเวชระเบียน รพ.ศิริราช เพียงเข้าไปที่ https://si-eservice.mahidol.ac.  th/mrupdate/ หรือ สแกน QR Code  สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ งานเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก  โทร. 0 2419 7323 ในวันเวลาราชการ

        นอกจาก Application ที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางโรงพยาบาลยังได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า “ระบบจัดยาอัตโนมัติ” มาใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชกร เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาและลดระยะเวลาในการรอคอย

        อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงการให้บริการผู้ป่วยเป็นสำคัญ และคำนึงถึงสุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ จึงได้นำนวัตกรรม “หุ่นยนต์ดินสอมินิ” สามารถอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วย รวมถึงการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ  ถือเป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย

        สำหรับรายละเอียดการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ชี้แจงว่า การเทศน์มหาชาติ เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ แต่ก็ไม่ล้าสมัย เพราะเป็นคติสอนใจคนในสังคมได้ทั้งวันนี้และวันหน้า จนกล่าวกันว่า เป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ จะช่วยให้สังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤต  เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดร  ผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยความโอบอ้อมอารี มีขันติ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่จนได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ รู้จักให้อภัย ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวควรค่าแก่การ สืบสานให้ดำรงไว้  อีกทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ประชาชน  บังเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ ช่วยสร้างสังคมอันดีงามของไทย  เชื่อถือกันว่าอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม จะได้รับผลดีทั้งภพนี้และภพหน้า      

        งานเทศน์มหาชาติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24  เมษายน  2562  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13  ไตร และได้รับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน  อาทิ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย  และนายอานันท์ ปันยารชุน  เป็นที่ปรึกษา  โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส  ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการจัดงาน 

        สำหรับพิธีการเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่  21 เม.ย.นี้  เวลา 07.30 น.  จะมีพิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ มายังหอประชุมราชแพทยาลัย    รพ.ศิริราช  เริ่มด้วยการแสดงกลองชัย โดย ตั๊ก-นภัสกร  มิตรเอม และนักแสดงจากกรมศิลปากร จากนั้นจะเป็นพิธีเปิดงานโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทน  และเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทาน ทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ มาตามถนนอิสรภาพ  เลี้ยวขวาสี่แยกพรานนก  ถนนวังหลัง ตรงไปท่าน้ำพรานนก เลี้ยวขวาเข้าประตู 8 สิ้นสุดที่ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจะได้ชื่นชมความงดงามของริ้วขบวน และร่วมอนุโมทนา ถวายปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้ตลอดเส้นทาง

        ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน  2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีในสวนจากวง Music Guru Band : The Lovers และศิลปิน นักร้อง  รับเชิญ ให้ประชาชนได้ร่วมเพลิดเพลิน ในวันจันทร์ที่  22  เมษายน 2562  เวลา  16.30-18.30 น.  ณ  สวนบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก  และวันพฤหัสบดีที่ 25  เมษายน  2562  เวลา 16.00 -18.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

        และในวันที่ 26 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช  เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช  จากนั้นเวลา 12.45 น. พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 

        กิจกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ต้องด้วยผู้มีจิตเมตตา และแรงศรัทธาของประชาชนร่วมใจประกอบบุญสนับสนุนกำลังทรัพย์อันเป็นกุศล สมทบทุนช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ให้พ้นทุกข์จากโรคภัย  โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ หรือบูชาธรรมได้หลายช่องทาง

        #ด้วยตนเองที่  •  งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช หรือ • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1รพ.ศิริราช 

        #ผ่านธนาคาร • บัญชีออมทรัพย์ (กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-4-30779-2  • บัญชีออมทรัพย์  (กองทุนสงเคราะห์พระกรรมฐาน)  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาศิริราช  หมายเลขบัญชี 638-2-13545-6   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาศิริราช  หมายเลขบัญชี 901-7-00988-8  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-2-51252-9  

        #ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก กรณีผู้บริจาคเงินผ่าน QR Payment และระบุยินยอม  ธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการบริจาคเงินให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ โดยไม่ต้องขอหลักฐานใบเสร็จรับเงิน  

        การบริจาคหรือทำบุญทุกช่องทาง สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โทร. 0 2419 7646-8 

        อนึ่ง โอกาสนี้ คณะฯ ยังจัดงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ  การเสวนา  รวมถึงการยกย่องผู้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ที่ได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนศิริราช” 

        ทั้งนี้ งานวันวัฒนธรรมศิริราชจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมราชชนก  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันมีมาช้านานให้ดำเนินไปได้  และยังเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรชาวศิริราช  นำวัฒนธรรมมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นผลดี หากบุคลากรร่วมกันปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อผู้มารับบริการให้ได้รับการบริการที่เป็นเลิศอีกด้วย