ข่าวประชาสัมพันธ์


ศิริราขเปิด Campaign “ชาวศิริราชอยากบอก คณบดีอยากฟัง”

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

...

อ่านต่อ

Strategy Clinic เข้าใจยุทธศาสตร์ เข้าใจศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ เนื่องในวันนอนหลับโลก ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร "การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน"

...

อ่านต่อ

ศูนย์เบาหวานศิริราช พัฒนาศักยภาพผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผ่านโครงการ “ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 17”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมพิธีเปิด สถานที่วิจัยทางคลินิก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด ในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” ร่วมสร้างสุขภาพจิตดี มุ่งลดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัด “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร” เพื่อสมทบทุนจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ภาควิชาจักษุวิทยา จัดโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมพิธี เเละร่วมเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best of CEO People Leader”

...

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

...

อ่านต่อ

GARDP จับมือกับ SICRES เสริมความแกร่งด้านการวิจัยทางคลินิก โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย

...

อ่านต่อ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! คลิปเสียงคณบดีศิริราชแนะนำวิธีป้องกันเชิงรุกในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

...

อ่านต่อ

ข่าวปลอม อย่าแชร์ : คลิปเสียงคณบดีศิริราชแนะนำวิธีตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยการกลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก

...

อ่านต่อ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! หมอประสิทธิ์ คณบดีศิริราช แจ้งข่าวพบสายพันธุ์แลมบ์ดาระบาดในเขตมีนบุรี และขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง

...

อ่านต่อ