เลเซอร์กับการเสริมสวย

เลเซอร์กับการเสริมสวย

ผศ.นพ.นิยม  ตันติคุณ
ภาควิชาตจวิทยา

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. ความเป็นมาในการใช้เลเซอร์ในการตกแต่งเสริมความงาม
ตอบ เลเซอร์ได้มีการนำใช้ในด้านผิวหนังมาหลายสิบปีแล้ว แต่เพิ่งเริ่มจะนำมาใช้ในการตกแต่งเสริมความงามประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เหตุผล คือ เลเซอร์ที่ใช้ในอดีตหลังจากการรักษาแล้วจะมีแผลเป็นเกิดขึ้น ปัจจุบันมีการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆที่จะดัดแปลงเลเซอร์ และสามารถที่จะนำมารักษาหรือตกแต่งเสริมสวย โดยไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้นหลังจากการรักษา การรักษาที่นิยมได้แก่ การลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า รอยตีนกา ปานดำปานแดง กระเนื้อ รอยสัก นอกจากนี้ในปัจจุบันที่นิยมอีกอย่างคือ การกำจัดขน

2 . ลักษณะของเลเซอร์ เป็นอย่างไร จะเหมือนหรือแตกต่างจากรังสีที่เราใช้ในการรักษาโรคต่างๆหรือไม่
ตอบ ไม่เหมือนกัน แสงเลเซอร์มีลักษณะพิเศษ สามารถทำลายเฉพาะสิ่งที่เราต้องการ ไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง จึงไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นหลังจากการรักษา ตัวอย่างเช่น คนที่มีเส้นเลือดฝอยบนใบหน้า ในอดีตถ้าเรานำความร้อนมาทำลายธรรมดา แทนที่จะทำลายเฉพาะเส้นเลือดนั้น ความร้อนจะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงด้วย ดังนั้นปัญหาที่ตามมา คือ จะเกิดแผลเป็นในบริเวณข้างเคียงด้วยแต่ในปัจจุบัน ก็จะมีการพัฒนาการทำลายเฉพาะเส้นเลือดแดง แต่ในการที่เราจะไปรักษาด้วยเลเซอร์กับที่ไหน เราควรจะเลือกเครื่องและชนิดเลเซอร์ที่ถูกต้อง เนื่องจากเครื่องเลเซอร์แต่ละละเครื่องก็จะใช้เฉพาะโรค ซึ่งจะแตกต่างกัน เครื่องหนึ่งอาจจะรักษาได้เพียงโรคเดียว เช่น เครื่องที่รักษาเฉพาะรอยเหี่ยวย่น ก็จะไม่สามารถนำไปรักษารอยสักได้

3 .การยิงเลเซอร์จะมีผลข้างเคียงทำให้ผิวมีสีคล้ำลง หรือมีปัญหาอื่นๆหรือไม่
ตอบ อย่างที่ได้เรียนข้างต้น ถ้าเราทราบหรือเลือกการรักษาที่เหมาะสม คือ 1.เลือกเครื่องที่ถูกต้องกับโรคที่เป็น 2. แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 3. ใช้วิธีที่ถูกต้อง โอกาสที่จะเกิดปัญหาก็จะน้อยมาก

4. ในการใช้เลเซอร์ในการรักษามีข้อจำกัดเรื่องใดบ้างหรือไม่
ตอบ ข้อจำกัดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิด คือ 1. บางรายที่เกิดรอยแผลเป็นได้ง่าย เช่น รอยแผลเป็นนูน หรือที่เราเรียกว่า คลีลอยด์ ในกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวัง ซึ่งแสดงว่าคนในกลุ่มนี้จะเกิดปัญหามีรอยแผลเป็นได้ง่าย 2. หลังจากที่มีการยิงเลเซอร์แผลอาจจะดำได้ง่าย ซึ่งจะมีวิธีการป้องกันก็คือ จะต้องหลบแดดในระยะแรก 3.หลังจากการยิงเลเซอร์ควรมีการดูแลความสะอาดบริเวณแผล และระวังการติดเชื้อ

5. วิธีการรักษาเป็นอย่างไร
ตอบ ขั้นตอนแรก ก็คือ การฉีดยาชา ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ยาฉีด ยาทา ซึ่งก็จะต้องเลือก ตามลักษณะความลึกของบริเวณรอยที่จะทำ เลือกเครื่องที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำซ้ำได้

6. การดูแลแผลบริเวณรอยแผลที่ทำ
ตอบ แผลจะขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องเลเซอร์แต่ละชนิด ซึ่งบางเครื่องไม่มีแผลเลยก็ได้ ดังนั้นผลแทรกซ้อนจะมีไม่ค่อนมาก ยกเว้นบางกลุ่ม เช่น การยิงไฝ ลบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า ในกรณีนี้จะต้องดูแลบริเวณแผลไม่ให้ติดเชื้อ อาจจะต้องรับประทานยา ทายาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จะต้องล้างแผล ดูแลอย่างถูกต้อง ไม่ควรถูกน้ำ แต่ถ้าโดนน้ำแล้วรู้จักทำความสะอาดให้ดีก็ไม่เป็นอะไร

7. มีความจำเป็นต้องกลับมาพบแพทย์หรือไม่
ตอบ
ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น แพทย์จะได้วินิจฉัยได้ตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันการเกิดรอยแผลเป็น ซึ่งจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

8. ถ้าต้องการที่จะทำการยิงเลเซอร์ ผู้ทำควรคำนึงถือเรื่องใดบ้าง อาทิ เรื่องสถานที่ แพทย์ผู้รักษาเป็นต้น
ตอบ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ คือ 1. ผู้ทำการรักษาโดยเฉพาะควรเป็นแพทย์ 2. ควรเป็นแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเลเซอร์

9. ผู้สนใจสามารถที่จะรับการบริการที่ใด ได้บ้าง
ตอบ ถ้ามีความสนใจในเรื่องการยิงเลเซอร์ ควร มาพบแพทย์ผิวหนังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะแพทย์ผิวหนังจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง นอกจากนั้น ควรเลือกดูถึงสถานที่ ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นต้น

10. ข้อแนะนำช่วงท้ายรายการ
ตอบ สิ่งที่สำคัญก็คือ เราควรจะต้องรู้ว่าเลเซอร์มีอยู่หลายชนิด ควรเลือกชนิดที่เหมาะสม ควรคำนึงผลข้างเคียงภายหลัง สุดท้าย คือ ต้องให้ความสำคัญต่อ เรื่องของแพทย์ผู้ทำการรักษา

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด