การนอนหลับอย่างมีความสุข

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่ควรปฏิบัติ
            - เข้านอนให้เป็นเวลา แม้ว่าจะไม่ง่วง
            - ตื่นให้เป็นเวลา แม้ว่าจะนอนไม่หลับ
            - เมื่อตื่นแล้วให้อยู่ในที่มีแสงสว่าง
            - ใช้เตียงนอนเพื่อการนอนเท่านั้น
            - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
            - ผ่อนคลายความตึงเครียด ทำสมาธิ
            - จัดห้องนอนให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
            - คิดว่าจะนอนไม่หลับ
            - นอนงีบตอนกลางวัน
            - รับประทานสิ่งกระตุ้นสมอง เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม สุรา ยาเสพติด
            - ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มก่อนนอนมาก
            - เสพสื่อที่มีเนื้อหาเร้าอารมณ์ก่อนเข้านอน เช่น ภาพยนต์ หนังสือ ฯลฯ

            เมื่อเริ่มปฏิบัติในช่วงแรกแล้วยังนอนหลับไม่ดีหรือไม่หลับ ก็ไม่ต้องตกใจ พยายามตื่นให้เป็นเวลา ปฏิบัติตามจ้อแนะนำข้างต้น แล้วนอนคืนต่อไปให้ตรงเวลา ถ้าคืนนี้ยังหลับไม่ดีคืนต่อไปร่างกายและจิตใจคงพร้อมที่จะหลับได้ง่ายขึ้น ขอให้มีความอดทน ทำใจให้สบาย ท่านอาจจะหลับไปโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ก็ได้

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด