วิธีทำบอลบริหารมือร่วมกันภายในครอบครัวกับผู้สูงอายุ

อนัญญา ตรีวิสูตร นักจิตวิทยาคลินิก
คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

            เมื่อเข้าสู่สังคมวัย “ผู้สูงอายุ” พบว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลง มือไม่ค่อยมีแรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดข้อเสื่อมข้ออักเสบ “บอลบีบมือ” จึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่เหมาะกับ นอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงมากขึ้น ยังช่วยในการกระตุ้นปลายประสาทบริเวณมือให้ตื่นตัว ยิ่งสถานการณ์โควิท-19 การที่ผู้สูงอายุไปออกกำลังกายข้างนอกก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก

            คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จะมาแนะนำการทำ “บอลบีบมือ” เพื่อนำไปใช้ได้ที่บ้าน หรือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในครอบครัวได้

ทำไม...ต้องบอลบริหารมือ

                เมื่อเข้าสู่สังคมวัย “ผู้สูงอายุ” พบว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลง  มือไม่ค่อยมีแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สมองไม่ได้รับการถูกกระตุ้น “บอลบริหารมือ” เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถทำอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง หรือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ภายในครอบครัว และสามารถนำไปบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อกระตุ้นปลายประสาทของสมองได้อีกด้วย

                                

 

อุปกรณ์
          - ถุงเท้า 1 คู่
          - เมล็ดธัญพืชเ ช่น ถั่วลูกไก่ ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง
          - เข็มกับด้าย /หรือยางรัด (ถ้าไม่มีเข็มกับด้าย)

                        

วิธีทำ ดังนี้
          
1. ใส่เมล็ดธัญพืชลงไปในถุงเท้า ค่อยๆ กะปริมาณเท่าหนึ่งกำมือ

                       


         2. ค่อยๆ รวบปากถุงเท้าให้เมล็ดอัดแน่นเป็นถุงกลม ใช้เข็มเย็บให้ปากปิดสนิท

                        


         3. บิดถุงเท้า และกลับด้านปลายมาอีกฝั่ง


         4. เป็นอันเสร็จ สามารถตกแต่งด้วยโบว์เพิ่มเติมได้

                          

 

ประโยชน์
         นอกจากจะช่วยลดปัญหามือไม่ค่อยมีแรงแล้ว ยังลดอาการเกร็ง ชา ตามมือ ตามนิ้ว ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณมือไหลเวียนได้ดีขึ้น  สามารถช่วยการกระตุ้นปลายประสาทบริเวณมือให้ตื่นตัวให้กับสมองเพราะทุกการเคลื่องไหวของร่างกายจะเป็นส่วนช่วยให้สมองได้รับการถูกกระตุ้นไปด้วย

         กิจกรรมข้างต้นนี้  เราสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจรรม นอกจากจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ลำดับขั้นตอน และนำบอลบริหารมือไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด