โภชนาการในเด็กวัยเรียน

โภชนาการในเด็กวัยเรียน

ฝ่ายโภชนาการ
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            เด็กวัยเรียนหมายถึงเด็กที่มีอายุ 6 -12 ปี  เด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม  จะส่งผลทำให้เด็กร่างกายแคระแกรน  สติปัญญาทึบ ไม่มีความพร้อมในการเรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานต่ำ

 

จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีการเจริญเติบโตตามปกติ

            ผู้ปกครองควรเป็นผู้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง และนำมาเทียบกับน้ำหนักและส่วนสูงต่ออายุที่เหมาะสมของเด็ก      

ตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงที่เหมาะสมของเด็ก 

      อายุ  (ปี) 4-6  น้ำหนัก  (ก.ก.)16-20  ส่วนสูง  (ซ.ม.)100-110
      อายุ  (ปี) 7-9  น้ำหนัก  (ก.ก.) 22-26 ส่วนสูง  (ซ.ม.)115-125
      อายุ  (ปี) 10-12 น้ำหนัก  (ก.ก.) 28-32 ส่วนสูง  (ซ.ม.) 130-140

โภชนาการในเด็กวัยเรียน
         
เด็กวัยนี้มีการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่เฉย ยกเว้นว่าไม่สบาย ดังนั้นร่างกายจึงต้องการสารอาหารต่างๆ ครบทั้ง 5หมู่ และในปริมาณที่เพียงพอ
ชนิดอาหารที่ควรเลือกให้เด็ก
            1.เนื้อสัตว์ เป็นสารอาหารที่ให้โปรตีนช่วยเสริมสร้างสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อและฮอร์โมน  ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีให้แก่เด็ก และควรให้อาหารทะเล  เครื่องในสัตว์  สัปดาห์ละ  1-2  ครั้ง
           
2. ไข่เป็ด  ไข่ไก่  ควรได้รับวันละ 
1  ฟองทุกวัน
           
3.
ถั่วเมล็ดแห้ง เด็กวัยเรียนควรกินถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำเพราะถั่วเมล็ดแห้งมีโปรตีน แคลเซียมและวิตามินบีสองมาก
            4.นมสด เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและแคลอรี่สูง และยังมีแคลเซียมวิตามินเอมาก ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต เด็กจึงควรดื่มนมทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว
            5.ผักใบเขียวและผักสีเหลือง ควรให้เด็กบริโภคในมื้ออาหารทุกมื้อ และควรสับเปลี่ยนชนิดให้หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
            6.ผลไม้สด  เป็นแหล่งที่ดีของวิตามินและเกลือแร่โดยเฉพาะวิตามินซี เด็กควรได้รับผลไม้ทุกวัน และเลือกชนิดให้หลากหลายตามฤดูกาล
            7.ข้าว  ก๋วยเตี๋ยวหรือแป้งอื่นๆ  ควรจัดให้เด็กในมื้ออาหารทุกมื้อ  หรือกินในรูปของขนมบ้างก็ได้ โดยเลือกข้าวหรือแป้งที่ผ่านการขัดสีน้อย เพราะมีวิตามินและแร่ธาตุมาก
           
8.ไขมันหรือน้ำมันพืช เป็นเหล่งที่ดีของพลังงานและช่วยให้วิตามินที่ละลายในน้ำมันถูกดูดซึมได้ดีขึ้นควรเลือกน้ำมันพืชเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้แก่เด็กเช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น
            9.น้ำ  ควรให้เด็กบริโภคน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว  หรือให้เพียงพอกับปริมาณที่สูญเสียไปในแต่ละวัน
            โดยสารอาหารแต่ละชนิดควรให้เด็กบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้าให้ในปริมาณมากเกินจะทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วนได้

โภชนการในเด็กวัยเรียน
      
1.  ควรจัดอาหารหลักให้เด็กบริโภคให้ครบทั้ง  3  มื้อ  ไม่ควรเว้นมื้อใดมื้อหนึ่ง  โดยเฉพาะมื้อเช้า  
         2.  ควรจัดอาหารให้ครบถ้วนได้สัดส่วนและเพียงพอกับ ความต้องการ  ของร่างกายเด็ก
         3.  ควรให้เด็กบริโภคอาหารตรงเวลา ไม่ควรให้เด็กรับประทานขนมจุบจิบ
         4.  ควรจัดอาหารว่างให้เด็กบริโภคตอนสายและตอนบ่าย 
         5.  ในแต่ละมื้อไม่ควรจัดให้มีอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลอย่างเดียวเท่านั้น ควรพยามจัดอาหารให้ครบหมู่
         6.ผู้ปกครองควรให้ความสนใจกับสภาพจิตใจของเด็กเพราะมีผลกระทบถึงการกินอาหารและภาวะโภชนาการของเด็ก

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
      
อาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กได้แก่  อาหารหมักดอง เนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารรสจัด  น้ำอัดลม ชา กาแฟ ขนมหวานจัด ท๊อฟฟี่ ขนมกรุบกรอบ  อาหารพวกนี้จะทำให้เด็กอิ่มและไม่บริโภคอาหารมื้อหลัก ทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อย


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด