โรคสุกใส

“โรคสุกใส Chicken pox”

ผศ.พญ.จรัสศรี  ฬียาพรรณ
นางรษิกา  ฤทธิ์เรืองเดช
พญ.พิชญา  มณีประสพโชค
ภาควิชาตจวิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรคสุกใสคืออะไร?
          เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสวาริเซลลา (varicella virus) เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่ กระจายอยู่ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10-20 วัน
          โรคนี้เมื่อเป็นแล้วมักมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ำอีก  แต่เชื้ออาจหลบซ่อนอยู่ในปมประสาท และมีโอกาสเป็นงูสวัดได้ในภายหลัง
 
อาการของโรคสุกใสเป็นอย่างไร?
          เด็กจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ในผู้ใหญ่มักมีไข้สูงและปวดเมื่อยตามตัว
          ผู้ป่วยจะเริ่มมีผื่นขึ้น พร้อมกันกับไข้หรือ 1 วันหลังจากมีไข้ เริ่มแรกจะขึ้นเป็นตุ่มแดงก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มน้ำและมีอาการคัน ผื่นจะเริ่มขึ้นที่หน้ากระจายไปที่ลำตัวและแขนขา ต่อมาจะกลายเป็นหนองหลังจากนั้น 2-4วัน ก็จะตกสะเก็ด บางรายมีตุ่มขึ้นในช่องปาก ทำให้ปากเปื่อย ลิ้นเปื่อย เจ็บคอ
          เนื่องจากผื่นของโรคนี้จะขึ้นไม่พร้อมกันทั่วร่างกาย ดังนั้น จะพบว่าบางที่ขึ้นเป็นผื่นแดงราบ บางที่เป็นตุ่มใส บางที่เป็นตุ่มหนอง และบางที่เริ่มตกสะเก็ด

อาการแทรกซ้อนของโรคสุกใส
          พบได้น้อยในเด็ก  แต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่อาจพบภาวะ แทรกซ้อนมากขึ้น ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยคือ การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตุ่มน้ำกลายเป็นหนองและอาจทำให้กลายเป็นแผลเป็นได้   
          ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่พบได้น้อยคือ  ปอดอักเสบและสมองอักเสบ
          ถ้ามีการติดเชื้อสุกใสในหญิงตั้งครรภ์ระยะสามเดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการได้ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสุกใสในระยะก่อนคลอด 5 วันหรือหลังคลอด 2 วัน ทารกที่เกิดมาอาจเป็นสุกใสชนิดรุนแรงได้
อาการแทรกซ้อนของโรคสุกใส
          - เนื่องจากโรคสุกใสสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยทางการหายใจ จึงควรแยกผู้ป่วยออกจากเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน  
          - ควรหยุดเรียนหรือหยุดงาน พักผ่อนอยู่บ้านเพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อให้คนอื่น
          - ระยะแพร่เชื้อติดต่อให้คนอื่น คือ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ก่อนมีผื่นขึ้นจนกระทั่งถึง 6 วันหลังผื่นขึ้น

การป้องกันโรคสุกใส
          ในปัจจุบันมีวัคซีนฉีดป้องกันโรคสุกใส  ซึ่งจะป้องกันการติดเชื้อได้ หรือถ้ามีการติดเชื้อจะสามาถลดความรุนแรงลงได้ แนะนำให้ฉีดวัคซึน 2 ครั้ง 
          ครั้งแรกในเด็กอายุ 12-15 เดือน
          ครั้งที่สองในเด็กอายุ 4-6 ปี

การรักษาและการปฏิบัติตัวผู้ป่วยโรคสุกใส
          - โรคส่วนใหญ่ อาการไม่รุนแรง และหายเองได้
          - แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir  ในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคเรื้อรังและผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เนื่องจากมีแนวโน้มจะเกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
          - ผู้ป่วยควรพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ
          - ถ้ามีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อย ๆ และรับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาไข้
          - หลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดไข้กลุ่มแอสไพริน เพราะอาจก่อให้เกิด Reye’s syndrome ซึ่งมีอาการสมองและตับอักเสบรุนแรง
          - ถ้ามีอาการคัน ให้รับประทานยาแก้แพ้และทายาคาลามายด์ (calamine lotion)
          - ใช้น้ำเกลือกลั้วปาก  ถ้ามีอาการปากเปื่อย   ลิ้นเปื่อย
          - ตัดเล็บสั้น ไม่แกะเกา และ อาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาด  เพื่อป้องกันมิให้ตุ่มกลายเป็นหนองและแผลเป็น

             หากต้องการปรึกษาแพทย์ผิวหนัง  ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่  หน่วยตรวจโรคผิวหนัง
        โรงพยาบาลศิริราช  โทร.  02-4197380-1, 02-4199628  เพื่อมารับการตรวจในเวลาราชการ
               หรือ  โทร.  02-4199801 เพื่อนัดหมายการตรวจ ณ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด