ศัลยกรรมเสริมโหงวเฮ้ง

ศัลยกรรมเสริมโหงวเฮ้ง

อ.นพ.พีรศักดิ์  ฉอตระการกิจ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 ปีใหม่นี้ หลายคนให้รางวัลกับชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งมักหนีไม่พ้นสิ่งของ ท่องเที่ยว  หรือกินอาหารอร่อยๆ และแม้กระทั่งเข้าวัดทำบุญ แต่ก็มีบางคนยอมทุ่มเงินทำศัลยกรรมเสริมโหงวเฮ้ง

ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโหงวเฮ้ง เป็นศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากการสังเกต จดจำ โดยได้รับการตรวจสอบและยืนยันมาเป็นเวลานาน แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่มีการวัดที่ชัดเจน เป็นเรื่องของความรู้สึกในการเปรียบเทียบ ไม่มีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ชัดเจน และไม่สามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติ เนื่องจากรูปร่าง หน้าตา วัฒนธรรม หรือค่านิยมมีความแตกต่างกัน 

โหงวเฮ้ง ที่จริงแล้วเป็นภาพรวมทุกอย่างของคนเรา ตั้งแต่ คิ้ว ตา จมูก ปาก ใบหู  หน้าผาก  โหนกแก้ม  กราม ไปจนถึงการเดิน น้ำเสียง แต่ที่มีการพูดถึงอวัยวะ 5 อย่างบนใบหน้า คือ คิ้ว ตา จมูก ปาก และใบหู เพราะเป็นอวัยวะที่เห็นชัดและเป็นจุดเด่น พูดโดยรวม โหงวเฮ้ง คือ ภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นของบุคคลนั้น  ซึ่งอาจจะช่วยบอกถึงนิสัยหรือพฤติกรรมของคน ๆ นั้น  และสุดท้ายจะนำไปทำนายอนาคต หรือความสำเร็จในชีวิตข้างหน้า

โหงวเฮ้งที่ดี จะต้องมีความกลมกลืน ความเข้ากันได้ของใบหน้า  

            ในทางการแพทย์ เราทำศัลยกรรมเพื่อปรับให้เข้ากับใบหน้า

ที่ผ่านมา  จมูก เป็นอวัยวะที่มารับการแก้ไขบ่อยที่สุด จมูกที่ดี จะต้องมีสัน โด่งพอควร สันไม่กว้างหรือคมเกินไป ตรงปลายจมูกเชิดเหมาะสม ปีกจมูกมีเนื้อพอควร

            รองลงมาคือ ปาก ปากที่ดี ต้องเข้ากับรูปหน้าและอวัยวะอื่นๆ บนใบหน้า  เช่น ปากรูปคันศร อาจบอกถึงความมีศิลปะ  ปากกว้าง หนา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  มีทรัพย์ บางคนต้องการผ่าตัดให้ปากบาง  ขณะที่ตัวเองใบหน้าใหญ่  กรามกว้าง  ก็จะดูไม่เข้ากัน

            ถัดมาคือ คิ้ว จะพิจารณาควบคู่กันกับตาและหน้าผาก เพื่อความเหมาะสมกลมกลืน อย่างไรก็ดี หางคิ้วควรอยู่สูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อย ปลายหางคิ้วไม่งุ้มลงมาก

มีคนถามว่า เมื่อแก้ภาพลักษณ์ภายนอกแล้ว นิสัยจะเปลี่ยนหรือไม่  เรื่องนี้ขึ้นกับแต่ละบุคคล ถ้าได้รับการผ่าตัดที่เหมาะสม เข้ากับรูปหน้าเดิม มีความกลมกลืน มีจุดเด่นที่เหมาะสม ผู้ที่ทำจะมีความมั่นใจมากขึ้น  มีความสุขกับภาพลักษณ์ใหม่มากขึ้น ความรู้สึกของคนที่มองมาก็จะดีขึ้น  พลอยให้นิสัยหรือพฤติกรรมของผู้ทำเปลี่ยนไป  ซึ่งท้ายสุดอาจทำให้เป้าหมายหรือความสำเร็จในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้

           หากต้องการทำศัลยกรรมต้อนรับปีใหม่นี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยจะดีกว่า  ซึ่งถ้าทำออกมาสวยทั้งหมอและผู้ทำก็จะมีความสุข

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด