รู้ทันโรค


สุขภาพดี ไม่มีเบาหวาน

...

อ่านต่อ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

...

อ่านต่อ

โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัว

...

อ่านต่อ

โรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

ใครว่า! เป็นโรคหัวใจแล้วออกกำลังกายไม่ได้

...

อ่านต่อ

“หัวใจเต้นผิดจังหวะ”

...

อ่านต่อ

โรคลิ้นหัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว

...

อ่านต่อ

ป้องกัน... ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

...

อ่านต่อ

“EVAR : รักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้อง”

...

อ่านต่อ

นวัตกรรมการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ

...

อ่านต่อ

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

...

อ่านต่อ

แผลเบาหวาน (Diabetic Foot) และการดูแลเท้า

...

อ่านต่อ

เมื่อหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV block)

...

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ( Aortic Aneurysm )

...

อ่านต่อ

รักษาลิ้นหัวใจตีบผู้สูงอายุ ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่

...

อ่านต่อ

รู้ลึก รู้จริง “อินซูลิน”

...

อ่านต่อ

ออกกำลังกาย... ฟื้นฟูผู้ถูกตัดขาจากเบาหวาน

...

อ่านต่อ

จากโรคเบาหวานสู่โรคไตจะป้องกันหรือบรรเทาได้อย่างไร?

...

อ่านต่อ

Is blood pressure 140/90 mm Hg OK?

...

อ่านต่อ

The foot:: An ignorant part of the body

...

อ่านต่อ