รู้ทันโรค


การล้างจมูกให้ถูกวิธี

...

อ่านต่อ

ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine (NAC) ที่คุณยังไม่รู้ (ตอนที่ 1)

...

อ่านต่อ

ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine (NAC) ที่คุณยังไม่รู้ (ตอนที่ 2)

...

อ่านต่อ

ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine (NAC) ที่คุณยังไม่รู้ (ตอนที่ 3)

...

อ่านต่อ

มารู้จักอาการบ้านหมุน

...

อ่านต่อ

“ไขข้อข้องใจกล่องเสียงอักเสบ”

...

อ่านต่อ

“ภัยเงียบพึงระวัง...โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก”

...

อ่านต่อ

หลักการใช้ยาในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน

...

อ่านต่อ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และโรคกรดไหลย้อน

...

อ่านต่อ

เรื่องกรดไหลย้อน... ที่ควรรู้

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดยึดกระดูกใต้โคนลิ้นและกล่องเสียง

...

อ่านต่อ

อาการผิดปกติของหูจากท่อยูสเตเชี่ยนทำงานผิดปกติ

...

อ่านต่อ

เสียงแหบ

...

อ่านต่อ

โรคทอนซิล (Tonsil) ตัดทิ้งดีหรือไม่

...

อ่านต่อ

ไอ... นี้มีความหมาย

...

อ่านต่อ

อะแฮ่ม...กระแอมเรื่อยเลย...ทำอย่างไรดี

...

อ่านต่อ

ทอนซิลอักเสบ

...

อ่านต่อ

ขี้ไคลทอนซิล (Tonsillar Concretion)

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดต่อมทอมซิล

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดต่อมทอนซิล และ/หรือ ต่อมอะดีนอยด์

...

อ่านต่อ