รู้ทันโรค


อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

ธรรมชาติของโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 1 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 2 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

โรคสมองอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิต้านทานต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (Anti-NMDAR encephalitis)

...

อ่านต่อ

เมื่อฉันป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็นเอ็มโอ ควรทำตัวอย่างไร

...

อ่านต่อ

โรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

ดนตรีกับสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

คัดกรองโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

สถานการณ์ปัจจุบันของโรคหลอดเลือดสมอง

...

อ่านต่อ

ดูแลผู้สูงอายุ : สมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

“ตีบ ตัน แตก อันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง”

...

อ่านต่อ

การสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

“ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต”

...

อ่านต่อ

หยุดติดเตียง กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

เลือกอาหารให้ถูก กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

วินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยการตรวจทางรังสี

...

อ่านต่อ

11 ข้อ ชะลอป้องกันสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ