รู้ทันโรค


ดนตรีกับสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

คัดกรองโรคพาร์กินสัน

...

อ่านต่อ

เมื่อฉันป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็นเอ็มโอ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

...

อ่านต่อ

สถานการณ์ปัจจุบันของโรคหลอดเลือดสมอง

...

อ่านต่อ

ดูแลผู้สูงอายุ : สมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็นเอ็มโอ (Neuromyelitis optica) ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 1 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางชนิดเอ็มเอส ตอนที่ 2 (Multiple Sclerosis)

...

อ่านต่อ

“ตีบ ตัน แตก อันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง”

...

อ่านต่อ

การสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

“ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต”

...

อ่านต่อ

หยุดติดเตียง กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

เลือกอาหารให้ถูก กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

วินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยการตรวจทางรังสี

...

อ่านต่อ

11 ข้อ ชะลอป้องกันสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

การประเมินผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

รับมือ...ภาวะสมองเสื่อม

...

อ่านต่อ

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน (ตอนที่ 2)

...

อ่านต่อ

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน (ตอนที่ 1)

...

อ่านต่อ