รู้ทันโรค


หินปูน อันตรายใกล้ตัว

...

อ่านต่อ

เรื่อง “เมื่อต้องใส่ฟันปลอม”

...

อ่านต่อ

ทำฟันในเด็ก น่ากลัวจริงหรือ!(2)

...

อ่านต่อ

โรคปริทันต์

...

อ่านต่อ

โรคฟันในเด็ก

...

อ่านต่อ

การรักษาทางทันตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปาก (Oral Rehabilitation)

...

อ่านต่อ

อันตราย! จัดฟันแฟชั่น

...

อ่านต่อ

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) สำคัญ ไฉน

...

อ่านต่อ

การกำจัดเชื้อในช่องปาก

...

อ่านต่อ

วันนี้ของวิทยาการส่องกล้องเพื่อรักษารากฟัน

...

อ่านต่อ

รู้เท่าทัน ป้องกันโรคปริทันต์

...

อ่านต่อ

แนะเคล็ด... เด็กชอบแปรงฟัน

...

อ่านต่อ

อย่าเลย “จัดฟันแฟชั่น”

...

อ่านต่อ

กลิ่นปาก

...

อ่านต่อ

กลิ่นปาก

...

อ่านต่อ

โรคในช่องปาก

...

อ่านต่อ

ทำฟันในเด็ก น่ากลัวจริงหรือ!(1)

...

อ่านต่อ

ทดแทนฟันแท้ด้วย “ฝังรากฟันเทียม”

...

อ่านต่อ

หินน้ำลาย

...

อ่านต่อ

การดูแลฟันในผู้สูงอายุ ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ