ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.พน.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณศิริ หมวกน้อย จำนวน 1,000,000 บาท


           ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.พน.สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค  จากคุณศิริ หมวกน้อย  จำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุน     “วันมหิดล”  เมื่อวันอังคารที่ 15  กรกฎาคม  2551 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
23/7/2551 - 23/8/2551