อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องฟอกไต สำหรับผู้ป่วยอาการสาหัส จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,900,000 บาท จาก พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)                    อ.นพ.สมเกียรติ  วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,900,000 บาท สำหรับผู้ป่วยอาการสาหัส โรงพยาบาลศิริราช  จาก พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) โดยคุณแจ่มศรี  สุขโชติรัตน์  คุณดิศพงศ์  ยอดบรรฑป และคุณเนาวรัตน์  แก้ววงศ์  เมื่อวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม ตึกผะอบ  ชั้น  3

งานสื่อสารองค์กร
30/6/2551 - 30/7/2551