รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 400,000 บาท


                     รศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000  จาก ผู้แทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์  โดยนายแพทย์เจริญ  มีนสุข กรรมการผู้อำนวยการแพทย์  นอกจากนี้นายแพทย์เจริญ  มีนสุข ได้ร่วมบริจาคเงินอีก  จำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุน “วันมหิดล”  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
24/6/2551 - 24/7/2551