อ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบรถพยาบาล จาก คุณกังวาน – คุณอังคณา กังวานพรศิริ จำนวน 1 คัน                   อ.นพ.ธารา  วงศ์วิริยางกูร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสนุน   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รับมอบรถพยาบาล จาก คุณกังวาน - คุณอังคณา  กังวานพรศิริ   จำนวน 1 คัน มูลค่า  1,600,000 บาท  เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับ - ส่งผู้ป่วย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5 มิถุนายน  2551 เวลา 10.00 น. ณ  บ้านเลขที่ 30/6 ซอยวัดศรีประวัติ ถนนบางกรวย – จงถนอมปลายบาง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี

งานสื่อสารองค์กร
5/6/2551 - 5/7/2551