อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

คุณวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนเพื่อกิจการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
3/11/2566 - 3/12/2566