ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

นพ.อนันต์ สีตะพันธุ์ แพทย์ศิริราชรุ่น 66 มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
3/11/2566 - 3/12/2566