ผศ.นพ. ชัชวาล รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

คุณสันธยา  โพธิ์เกตุ  ประธานชมรม  Immortals Thailand มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โดยมี ผศ.นพ. ชัชวาล  รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 20.30 น. ณ CDC เลียบทางด่วน รามอินทรา

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
30/9/2566 - 30/10/2566