ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท

คุณจงชนก พัชรประภากร นายกสโมสรโรตารี่ พร้อมคณะฯ สโมสรโรตารี่ Bangkoknewsky มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน "ต้อหินศิริราช"  โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
27/10/2566 - 27/11/2566