รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณสมาชิก  หาญจิตต์เกษม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน "เพื่อผู้ป่วยโรคลำไส้เรื้อรัง" และกองทุน "ภูมิแพ้ผิวหนัง" โดยมี รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันท์ รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
20/10/2566 - 20/11/2566