ผศ.พญ.จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

คุณสุจารี อัศวมงคลกุล ประธานเจ้้าหน้าที่บริหาร บ.ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำกัด มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน "สนับสนุนการศึกษา นักศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" โดยมี ผศ.พญ.จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
20/10/2566 - 20/11/2566