ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 100 คัน

คุณประชัย - คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) มอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 100 คัน โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.คลินิก นพ.สุรินทร์  ธนพัฒนศิริ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และ อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร อาจารย์แแพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อมอบให้งานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รพ.ศิริราช รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.15 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
19/10/2566 - 19/11/2566