ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณศรีประภา สุขศรี มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อสมทบกองทุน "เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช เพื่อการศึกษา อบรม วิจัย เพื่อกิจการของสาขาหทัยวิทยา" รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
17/10/2566 - 17/11/2566