คุณดวงชีวัน ชูฤกษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

คุณสุรวีย์ นิ่มวชิระสุนทร มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท โดยมี คุณดวงชีวัน ชูฤกษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราข และกองทุนเพื่อกิจการหน่วยงานที่ใช้กองทุนภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ  โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
14/10/2566 - 14/11/2566